تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_address ویرایش آدرس حساب کاربری

تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_address ویرایش آدرس حساب کاربری

تابع ووکامرسی woocommerce_account_edit_address – ویرایش آدرس حساب کاربری من

Syntax – سینتکس

woocommerce_account_edit_address( (string) $type ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $type (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_account_edit_address' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// Address type. 
$type = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_account_edit_address($type); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_account_edit_address( $type ) { 
  $type = wc_edit_address_i18n( sanitize_title( $type ), true ); 
 
  WC_Shortcode_My_Account::edit_address( $type ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us