تابع ووکامرسی wc_format_content نمایش محتوای محصول به صورت مختصر

تابع ووکامرسی wc_format_content نمایش محتوای محصول به صورت مختصر

تابع ووکامرسی wc_format_content – نمایش محتوای محصول به صورت مختصر

Syntax – سینتکس

(string) wc_format_content( (string) $raw_string ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

  • 1- $raw_string (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_format_content' ) ) { 
    require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
  
// The raw string. 
$raw_string = ''; 
  
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_format_content($raw_string); 
    

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_format_content( $raw_string ) { 
    return apply_filters( 'woocommerce_format_content', apply_filters( 'woocommerce_short_description', $raw_string ), $raw_string ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us