تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در php با کتابخانه jdf

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در php با کتابخانه jdf

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی – برای تبدیل تاریخ می توان به صورت دستی بدون نیاز به کتابخانه php هم کار را پیش برد اما یک کتابخانه سبک به نام jdf وجود دارد که به ما کمک می کند تا بتوانیم تاریخ میلادی به شمسی یا بلعکس را تبدیل کنیم از این رو در این آموزش می خواهیم تاریخ میلادی را تبدیل کنیم .

کار با کتابخانه jdf بسیار آسان است دو تابع وجود دارد برای تبدیل شمسی به میلادی و همچنین بلعکس .

تاریخ میلادی را تبدیل کنید !

برای این کار لازم است که ابتدا کتابخانه ی jdf را به پروژه خود اضافه کنید .

require_once("lib/jdf.php");


تابع gregorian_to_jalali

این تابع 4 آرگومان نیاز دارد که 3 آرگومان اول اجباری و آخرین آرگومان اختیاری است .

3 آرگومان اول به ترتیب :

  1. سال
  2. ماه
  3. روز

آرگومان آخر جدا کننده است در صورتی که مقداری داده شود مثلا “/” تاریخ را به صورت یک رشته یعنی

روز/ ماه / سال نمایش می دهد .

و در صورتی که آخرین آرگومان داده نشود آرایه بر می گرداند .

کار با تابع gregorian_to_jalali

$jalali = gregorian_to_jalali(date('Y'),date('m'),date('d') , '/');

echo $jalali; // تاریخ امروز به فارسی


پروژه تاریخ میلادی به شمسی در php

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us