تابع wc_gallery_noscript نمایش گالری محصول در صورت غیر فعال بودن جاوا اسکریپت

تابع wc_gallery_noscript نمایش گالری محصول در صورت غیر فعال بودن جاوا اسکریپت

تابع ووکامرسی wc_gallery_noscript – نمایش گالری محصول در صورت غیر فعال بودن جاوا اسکریپت

Syntax – سینتکس

wc_gallery_noscript(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_gallery_noscript' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_gallery_noscript(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function wc_gallery_noscript() { 
  ?> 
   
  

versions – نسخه ها

نسخه فعلی : 3.0.6

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us