تابع ووکامرسی woocommerce_login_form نمایش فرم ورود ( لاگین ) ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_login_form نمایش فرم ورود ( لاگین ) ووکامرس

تابع ووکامرسی woocommerce_login_form – نمایش فرم ورود ( لاگین ) ووکامرس

Syntax – سینتکس

woocommerce_login_form( (array) $args = array() ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $args (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_login_form' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The args. 
$args = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_login_form($args); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_login_form( $args = array() ) { 
 
  $defaults = array( 
    'message' => '', 
    'redirect' => '', 
    'hidden' => false, 
 ); 
 
  $args = wp_parse_args( $args, $defaults ); 
 
  wc_get_template( 'global/form-login.php', $args ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us