تابع ووکامرسی wc_prepare_attachment_for_js آماده سازی تصویر برای جاوا اسکریپت

تابع ووکامرسی wc_prepare_attachment_for_js آماده سازی تصویر برای جاوا اسکریپت

تابع ووکامرسی wc_prepare_attachment_for_js – آماده سازی تصویر برای جاوا اسکریپت

Syntax – سینتکس

(array) wc_prepare_attachment_for_js( (array) $response ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $response (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_prepare_attachment_for_js' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-product-functions.php'; 
} 
 
// The response. 
$response = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_prepare_attachment_for_js($response); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-product-functions.php

function wc_prepare_attachment_for_js( $response ) { 
 
  if ( isset( $response['url'] ) && strstr( $response['url'], 'woocommerce_uploads/' ) ) { 
    $response['full']['url'] = wc_placeholder_img_src(); 
    if ( isset( $response['sizes'] ) ) { 
      foreach ( $response['sizes'] as $size => $value ) { 
        $response['sizes'][ $size ]['url'] = wc_placeholder_img_src(); 
      } 
    } 
  } 
 
  return $response; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us