تابع ووکامرسی wc_price نمایش قیمت و علامت آن با توجه به واحد پولی

تابع ووکامرسی wc_price نمایش قیمت و علامت آن با توجه به واحد پولی

تابع ووکامرسی wc_price – نمایش قیمت و علامت آن با توجه به واحد پولی

Syntax – سینتکس

(string) wc_price( (float) $price, (array) $args = array() ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $price (float)
 • 2- $args (array)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_price' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The price. 
$price = null; 
 
// (default: array()) 
$args = array(); 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_price($price, $args); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_price( $price, $args = array() ) { 
  extract( apply_filters( 'wc_price_args', wp_parse_args( $args, array( 
    'ex_tax_label' => false, 
    'currency' => '', 
    'decimal_separator' => wc_get_price_decimal_separator(), 
    'thousand_separator' => wc_get_price_thousand_separator(), 
    'decimals' => wc_get_price_decimals(), 
    'price_format' => get_woocommerce_price_format(), 
 ) ) ) ); 
 
  $negative = $price < 0; 
  $price = apply_filters( 'raw_woocommerce_price', floatval( $negative ? $price * -1 : $price ) ); 
  $price = apply_filters( 'formatted_woocommerce_price', number_format( $price, $decimals, $decimal_separator, $thousand_separator ), $price, $decimals, $decimal_separator, $thousand_separator ); 
 
  if ( apply_filters( 'woocommerce_price_trim_zeros', false ) && $decimals > 0 ) { 
    $price = wc_trim_zeros( $price ); 
  } 
 
  $formatted_price = ( $negative ? '-' : '' ) . sprintf( $price_format, '' . get_woocommerce_currency_symbol( $currency ) . '', $price ); 
  $return = '' . $formatted_price . ''; 
 
  if ( $ex_tax_label && wc_tax_enabled() ) { 
    $return .= ' ' . WC()->countries->ex_tax_or_vat() . ''; 
  } 
 
  return apply_filters( 'wc_price', $return, $price, $args ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. حسین باقری
  حسین باقری

  درود می تونید از WooCommerce Variation Swatches استفاده کنید که و color براش تعریف کنید و کد رنگی و قیمت رو هم داخلش تعریف کنید .

  14 دی 1400 | 00:04:23
 2. pouya
  pouya

  سلام من نیاز به کد دارم تو function قرار بدم که قیمت محصولات متغییر داینامیک باشه وقتی روی یک متغییر میره کاربر قیمت داینامیک تغییر کنه به اون مثل سایت زیر http://irankala.sreza-salehi.ir/digikala/product/%d9%85%da%86-%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9-%d9%85%d8%af%d9%84-hi-ft90/

  18 آبان 1400 | 10:50:14
contact us