تابع wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن

تابع wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن

تابع ووکامرسی wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن مورد 1 و مورد 2

Syntax – سینتکس

wc_product_attribute_uasort_comparison( $a, $b ); 

Parameters – پارامتر ها (2)

 • 1- $a
 • 2- $b

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_product_attribute_uasort_comparison' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-core-functions.php'; 
} 
 
// The a. 
$a = null; 
 
// The b. 
$b = null; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_product_attribute_uasort_comparison($a, $b); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-core-functions.php

function wc_product_attribute_uasort_comparison( $a, $b ) { 
  if ( $a['position'] === $b['position'] ) { 
    return 0; 
  } 
  return ( $a['position'] < $b['position'] ) ? -1 : 1; 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.6.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us