تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_start خروجی شروع حلقه محتوا محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_start خروجی شروع حلقه محتوا محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_start – خروجی شروع حلقه محتوا محصول

Syntax – سینتکس

(string) woocommerce_product_loop_start( (bool) $echo = true ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $echo (bool)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'woocommerce_product_loop_start' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-template-functions.php'; 
} 
 
// The echo. 
$echo = true; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = woocommerce_product_loop_start($echo); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-template-functions.php

function woocommerce_product_loop_start( $echo = true ) { 
  ob_start(); 
  $GLOBALS['woocommerce_loop']['loop'] = 0; 
  wc_get_template( 'loop/loop-start.php' ); 
  if ( $echo ) 
    echo ob_get_clean(); 
  else 
    return ob_get_clean(); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us