تابع ووکامرسی wc_register_widgets ثبت ویجت ( ابزارک ) جدید برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_register_widgets ثبت ویجت ( ابزارک ) جدید برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_register_widgets – ثبت ویجت ( ابزارک ) جدید برای فروشگاه

Syntax – سینتکس

wc_register_widgets(); 

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_register_widgets' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-widget-functions.php'; 
} 
 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_register_widgets(); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-widget-functions.php

function wc_register_widgets() { 
  register_widget( 'WC_Widget_Cart' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Layered_Nav_Filters' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Layered_Nav' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Price_Filter' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Product_Categories' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Product_Search' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Product_Tag_Cloud' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Products' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Rating_Filter' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Recent_Reviews' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Recently_Viewed' ); 
  register_widget( 'WC_Widget_Top_Rated_Products' ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.0

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us