تابع ووکامرسی wc_sanitize_tooltip استاندارد سازی نوشته به عنوان tooltip

تابع ووکامرسی wc_sanitize_tooltip استاندارد سازی نوشته به عنوان tooltip

تابع ووکامرسی wc_sanitize_tooltip – استاندارد سازی نوشته به عنوان tooltip

Syntax – سینتکس

(string) wc_sanitize_tooltip( (string) $var ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $var (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'wc_sanitize_tooltip' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php'; 
} 
 
// The var. 
$var = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = wc_sanitize_tooltip($var); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-formatting-functions.php

function wc_sanitize_tooltip( $var ) { 
  return htmlspecialchars( wp_kses( html_entity_decode( $var ), array( 
    'br' => array(), 
    'em' => array(), 
    'strong' => array(), 
    'small' => array(), 
    'span' => array(), 
    'ul' => array(), 
    'li' => array(), 
    'ol' => array(), 
    'p' => array(), 
 ) ) ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 2.3.10

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us