خطای Warning در PHP چیست و چگونه آن را برطرف کنیم ؟

خطای Warning در PHP چیست و چگونه آن را برطرف کنیم ؟

خطای Warning در PHP – خطای Warning در حین اجرای برنامه رخ می دهد این نوع ارور هم شامل زیر مجموعه هایی می شود که در این مقاله آموزشی مورد بررسی قرار می دهیم .

زمان کار به توابع زیر در صورتی منبع مورد نظر را نتوان پیدا کرد و یا انجام جمع دو داده غیر عددی با این ارور warning روبرو می شوید .

1- file_get_contents
2- readfile
3- include
4- + operator
5- Division by zero
6- Use of undefined constant

خطای Warning در PHP به صورت عملی

file_get_contents failed to open stream: No such file or directory in
readfile failed to open stream: No such file or directory in
include failed to open stream: No such file or directory in

در صورتی که ادرس منبع فایل را به درستی وارد نکرده باشید در 3 موردی اولی که لیست شد ( تابع ها ) و یا امکان دسترسی وجود نداشته باشد پیغام failed to open stream را در قالب یک خطای Warning دریافت می کنید .

+ operator

مورد بعدی که باز هم باعث پیدایش خطای warning می شود جمع کردن با یک داده غیر عدد است مثل :

A non-numeric value encountered in

echo 'abc'+ 2;

از عملگر + برای جمع کردن داده های عددی استفاده می شود بر خلاف زبان خانواده C .

در صورتی که می خواهید دو داده را در کنار یکدیگر بگذارید از عملگر . که concatenation operator نام دارد استفاده کنید :

echo 'abc ' .  2; // abc 2


division by zero

زمانی که عددی را تقسیم بر 0 کنیم خطای warning دریافت می کنیم .

echo 1 / 0;


Use of undefined constant

زمانی که بخواهیم به یک ثابت تعریف نشده دسترسی پیدا کنیم .

echo abspath;


ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us