تابع taxonomy_is_product_attribute آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟

تابع taxonomy_is_product_attribute آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟

تابع ووکامرسی taxonomy_is_product_attribute – آیا تاکسونومی عضوی از ویژگی محصول است ؟

Syntax – سینتکس

taxonomy_is_product_attribute( (string) $name ); 

Parameters – پارامتر ها (1)

 • 1- $name (string)

Usage – نحوه استفاده

if ( !function_exists( 'taxonomy_is_product_attribute' ) ) { 
  require_once ABSPATH . PLUGINDIR . 'woocommerce/includes/wc-conditional-functions.php'; 
} 
 
// of the attribute 
$name = ''; 
 
// NOTICE! Understand what this does before running. 
$result = taxonomy_is_product_attribute($name); 
  

Defined – محل تعریف

/includes/wc-conditional-functions.php

function taxonomy_is_product_attribute( $name ) { 
  global $wc_product_attributes; 
 
  return taxonomy_exists( $name ) && array_key_exists( $name, (array) $wc_product_attributes ); 
} 

versions – نسخه ها

از نسخه : 3.0.2

نسخه فعلی : 3.0.6

دیگر نسخه ها : 3.0.6 , 3.0.5 , 3.0.4 , 3.0.3 , 3.0.2

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us