خطای fatal در PHP چیست و چگونه آن را برطرف کنیم ؟

خطای fatal در PHP چیست و چگونه آن را برطرف کنیم ؟

خطای fatal در PHP – این خطا باعث مسدود شدن کد های بعد از خود می شود و به محض پیدایش آن پورت اجرای کد ها بسته شده و دیگر script اجرا نمی شود . البته کد های قبل آن اجرا می شود .

خطای fatal زمانی رخ می دهد که مفسر php قادر به پیدا کردن تابع فراخوانی شده نیست و نشان دهنده این است که در بین فایل هایی به script ضمیمه شده تابعی با آن نام پیدا نشده .

fatal error در PHP به صورت عملی

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function

کد زیر باعث پیدایش خطای fatal می شود به این دلیل که سعی داریم تابعی را صدا بزنیم که تعریف نشده .

my_undefined_function();


ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us