ساخت سیستم لایک مطالب با PHP و Ajax

ساخت سیستم لایک مطالب با PHP و Ajax

لایک مطالب با PHP و Ajax – یکی از نمونه های که لایک پست را دارد فیسبوک ، اینستاگرام و شبکه های اجتماعی دیگر است . همچنین خیلی از وبلاگ ها از این ویژگی بهره می برند .

ما در این آموزش از تکنولوژی Ajax استفاده می کنیم که باعث می شود بدون نیاز به بارگذاری مجدد صفحه پست مورد نظر را Like کرده و به تعداد آن اضافه کنیم یا بلعکس .

صفحه index.php برای نمایش مطالب و لایک آن

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>RapidCode.IR - ساخت جستجوی پیشرفته AJAX با PHP و Javascript</title>
  <style>
  body {
    text-align: center;
    overflow-x: hidden;
  }

  #introduce {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    display: block;
    width: 100%;
    padding: 5px 10px;
    background-color: #4CAF50;
    text-align: center;
    font-size: 25px;
    margin-bottom: 45px;
  }

  .container{
    width: 70%;
    margin: 15px auto;
    direction: rtl;
  }

  article {
  width: 25%;
  border: 2px solid skyblue;
  padding: 10px;
  float: right;
  margin-left: 15px;
  }

  article img {
  width: 200px;
  }

  article h2{
    height: 82px;
  }

  article p{
    height: 56px;
    overflow: hidden;
  }

  article a {
  text-decoration: none;
  font-weight: bold;
  background-color: #FF9800;
  color: white;
  width: 100%;
  padding: 10px 0;
  display: block;
  }

  .like-wrapper .like-shape{
    background-size: 25px;
    background-repeat: no-repeat;
    width: 25px;
    height: 25px;
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
    cursor: pointer;
    background-image: url("img/heart-empty.png");
		transition: all 0.3s;
  }
	
	.like-wrapper .like-shape:active{
		transform: scale(2.5);
	}

  .like-wrapper .like-shape.full{
    background-image: url("img/heart-full.png");
  }


  </style>
</head>

<body>
  <a id="introduce" target="_blank" href="https://rapidcode.ir">رپید کد - کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

  <div class="container">

<?php 

require_once "posts.php";

$posts = get_posts();

?>


<?php

foreach ($posts as $row):

?>
  <article>
    <img src="<?php echo $row['thumbnail'] ?>" alt="<?php echo $row['title'] ?>">

    <h2><?php echo $row['title'] ?></h2>

    <p><?php echo $row['content'] ?></p>
		
		<?php
		
		$full_heart_html = "";
		
		if(@$_COOKIE['posts_like_list']){
			if(!is_array($_COOKIE['posts_like_list'])) $_COOKIE['posts_like_list'] = json_decode($_COOKIE['posts_like_list'] , true);
			
			
			
			if(in_array($row['id'] , $_COOKIE['posts_like_list'])){
				$full_heart_html = "full";
			}
		}
		
		
		?>


    <div class="like-wrapper">
      <span id="like-number"><?php echo $row['post_like'] ?></span>
      <span class="like-shape <?php echo $full_heart_html ?>" id="post_like_<?php echo $row['id'] ?>" data-post-id="<?php echo $row['id'] ?>"></span>
    </div><br>


    <a href="<?php echo $row['link'] ?>" target="_blank">ادامه مطلب</a>

  </article>

<?php endforeach;?>
  </div>

  <script src="app.js"></script>
</body>
</html>


فایل app.js

استفاده از جاوا اسکریپت برای لایک مطالب با Ajax ، همچنین تعریف می کنیم زمانی که روی دکمه like کلیک شد درخواست ارسال شود و همچنین شکل آن تغییر کند .

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {

  const likeBtnDOM = document.getElementsByClassName("like-shape");
  let requestLock = false;

  for (const like of likeBtnDOM) {
    // like.dataset.postID
    like.addEventListener("click", checkLikePost);
  }


  // functions

  function checkLikePost() {
    const thisElement = this;
    const postID = thisElement.dataset.postId ? thisElement.dataset.postId : 0;
    likeRequest(postID)
  }

  // ajax Request

  function likeRequest(postID) {

  	if(requestLock)
  		return;

    const xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.responseType = "json";

    requestLock = true;

    let queryString = new URLSearchParams;

    const params = new FormData;
    params.append("post_id", postID);

    xhr.open("POST", location.href + "/like-api.php");

    xhr.onload = function() {
    	requestLock = false;
    	const response = this.response;

    	if(response.status == 1){
    		const postLike = document.getElementById("post_like_" + response.post_id);
    		postLike.classList.toggle("full");
    		postLike.previousElementSibling.textContent = response.post_like;
    	}else
    		alert("خطایی رخ داده");

    }

    xhr.onerror = function() {
      requestLock = false;
      console.warn("[XHR Error]");
    }

    xhr.send(params);

  }


});


فایل posts.php

توابعی که با دیتابیس در تعامل است در این فایل posts.php گنجانده شده است برای بروزرسانی تعداد لایک مطالب .

<?php

$table = "articles";
$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "posts");
$mysqli->set_charset("utf8");
$stmt = $mysqli->stmt_init();

function get_posts($id = false) {
	global $table;
	global $mysqli;
	global $stmt;

	$where_statment = "";
	$rows = [];

	if (!empty($id)) {
		if (is_row_exits($id)) {
			$where_statment = "WHERE id=?";
		}else
		 return $rows;
	}

	$query = "SELECT * FROM `{$table}` {$where_statment} ORDER BY id DESC";

	$stmt->prepare($query);

	if (!empty($where_statment)) {
		$stmt->bind_param("i", $id);
	}

	if ($stmt->execute() && $res = $stmt->get_result()) {
		if ($stmt->affected_rows || $res->num_rows) {
			while ($row_loop = $res->fetch_assoc()) {
				$rows[] = $row_loop;
			}
		}
	}

	return $rows;
}

function is_row_exits($id) {

	global $table;
	global $mysqli;
	global $stmt;

	$query = "SELECT id FROM {$table} WHERE id=?";

	$stmt->prepare($query);

	$stmt->bind_param('i', $id);

	$is_found = 0;

	if ($stmt->execute() && $stmt->store_result()) {
		$is_found = $stmt->affected_rows;
		$stmt->free_result();
	}

	return $is_found;
}

function like_post($post_id, $state) {

	global $table;
	global $mysqli;
	global $stmt;

	$row_updated = false;

	$operation = "";

	if ($state == "+" OR $state == "-") {
		$operation = $state;
	}

	$query = "UPDATE {$table} SET post_like = post_like {$operation} 1 WHERE id=?";

	$stmt->prepare($query);

	$stmt->bind_param('i', $post_id);

	if ($stmt->execute()) {
		$row_updated = $stmt->affected_rows ? $stmt->affected_rows : 1;
	}

	return $row_updated;
}

?>


فایل like-api.php

این بخش که خروجی json به ما برمی گرداند و داده های پست و تعداد لایک را به ما می دهد .

<?php

header("Content-Type: application/json");
require_once "posts.php";

if (empty($_POST['post_id'])) {
	die(json_encode(["msg" => "post id does not set", "status" => 0]));
}

if (!is_row_exits($_POST['post_id'])) {
	die(json_encode(["msg" => "post not found", "status" => 0]));
}

$posts_like = [];
$operation = "+";

if (!empty($_COOKIE['posts_like_list'])) {

	$posts_like = json_decode($_COOKIE['posts_like_list'], true);

	foreach ($posts_like as $post_like) {
		if ($_POST['post_id'] == $post_like) {
			$operation = "-";
			break;
		}
	}

} else {
	$posts_like[] = $_POST['post_id'];
}

$res = like_post($_POST['post_id'], $operation);

if ($res) {

	if ($operation == "-") {
		$array_key_like = array_search($_POST['post_id'], $posts_like);
		if ($array_key_like !== false) {
			unset($posts_like[$array_key_like]);
		}

	} else if ($operation == "+" && !empty($_COOKIE['posts_like_list'])) {
		$posts_like[] = $_POST['post_id'];
	}

	setcookie("posts_like_list", json_encode($posts_like), time() + 86400);
	
	$current_post_data = get_posts($_POST['post_id'])[0];

	echo json_encode(["msg" => "success" , "status" => 1 , "post_like" => $current_post_data['post_like'] , "post_id" => $current_post_data['id']]);
}else
	echo json_encode(["msg" => "something went wrong DB", "status" => 0]);

?>


خروجی نهایی برنامه

لایک مطالب با PHP و Ajax


قبل از اجرای برنامه وارد پوشه posts DATABASE to import شده دیتابیس را import کنید

دانلود پروژه لایک مطالب

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. رضا
  رضا

  سلام باید index.php را برای لایک ، زیر مطلب خودم قرار دهم ؟؟ وباید برای هر لایک یک دیتابس تشکیل بدم؟؟

  25 خرداد 1402 | 09:09:10
 • حسین باقری
  حسین باقری

  درود ، سورس را دانلود کرده و در مسیر wamp64/www در پوشه ای با نام post_like کپی کنید حال وارد آدرس localhost/phpmyadmin در مرورگر خود بشید نام کاربری root و پسورد خالی می باشد وارد شده روی new database کلیک کنید و با نام posts بسازید وارد تب import شده و فایلی که کپی کرده بودید و در پوشه post database to import می باشد را انتخاب کنید پس از انجام این اقدام باید پیغام موفقیت آمیز برای import کردن دیتابیس دریافت کنید حال وارد آدرس localhost/post_like شده و از برنامه می توانید استفاده کنید .

  25 خرداد 1402 | 12:14:06
 • امین گل محمدی
  امین گل محمدی

  سلام و تشکر از مطالب عالیتون، من این پست رو اجرا کردم همه چیز در نمای بروزر خوب اجرا شده ولی وقتی تست میکنم و لایک رو میزنم علامت قلب کوچیک و بزرگ میشه ولی لایک نمیخوره و مقدار همون صفر باقی مونده

  27 فروردین 1401 | 23:34:10
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، مطمئن بشید که دیتابیس وصل هست . در صورتی که باز هم مشکل داشتید از خطا در console اسکرین شات بفرستید .

   28 فروردین 1401 | 12:57:30
 • امین
  امین

  سلا مببخشید چرا برای من چنین اروری میدهWarning: mysqli_stmt::execute(): invalid object or resource mysqli_stmt in C:\xampp\htdocs\barmaanshokoohi\post like\posts.php on line 31

  08 مهر 1399 | 23:44:10
  • حسین باقری
   حسین باقری

   درود ، یک پارامتر نامعتبر برای اجرای کوئری وارد کردید .

   16 اسفند 1399 | 19:43:00
  contact us