آموزش ساخت tooltip (جایگزین title) با Cooltipz

آموزش ساخت tooltip (جایگزین title) با Cooltipz

ساخت tooltip با Cooltipz – به طور پیشفرض با کمک ویژگی title می توانیم tooltip نمایش دهیم اما اگر بخواهیم یک تولتیپ زیبا و شخصی سازی شده نمایش دهیم بهتر است از کتابخانه Cooltipz.css استفاده کنیم .


تنظیم دکمه ها در html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/cooltipz.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    
    <button aria-label="راست" data-cooltipz-dir="right">Right</button>
    <button aria-label="راست پایین" data-cooltipz-dir="bottom-right">Right - Bottom</button>
    <button aria-label="راست بالا" data-cooltipz-dir="top-right">Right - Top</button>
    <button aria-label="بالا" data-cooltipz-dir="top">top</button>
    <button aria-label="چپ بالا" data-cooltipz-dir="top-left">Left - Top</button>
    <button aria-label="چپ پایین" data-cooltipz-dir="bottom-left">Left - Bottom</button>
    <button aria-label="چپ" data-cooltipz-dir="left">left</button>
    <button aria-label="پایین" data-cooltipz-dir="bottom">bottom</button>

    <hr>

    <button aria-label="برنامه نویسی یک چیز دیگه است 😎" data-cooltipz-dir="top" data-cooltipz-size="small">کوچک</button>
    <button aria-label="برنامه نویسی یک چیز دیگه است 😎" data-cooltipz-dir="top" data-cooltipz-size="medium">متوسط</button>
    <button aria-label="برنامه نویسی یک چیز دیگه است 😎" data-cooltipz-dir="top" data-cooltipz-size="large">بزرگ</button>
    <button aria-label="برنامه نویسی یک چیز دیگه است 😎" data-cooltipz-dir="top" data-cooltipz-size="fit">فیت</button>
    
  </div>  
</body>
</html>استایل دکمه برای زیبا تر شدن آن

فایل main.css

button{
  padding: 10px 50px;
  background-color: rgb(10, 255, 222);
  color: darkblue;
  border: none;
  border-radius: 4px;
  font-weight: bold;
  cursor: pointer;
  margin: 5px;
}


دموی tooltip

ساخت tooltip با Cooltipz

دانلود tooltip شیک برای وب

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us