ساخت popup و نوتیفیکیشن های (موفق,خطا,هشدار) در جاوا اسکریپت

ساخت popup و نوتیفیکیشن های (موفق,خطا,هشدار) در جاوا اسکریپت

ساخت popup و نوتیفیکیشن جاوا اسکریپت – با کمک کتابخانه cute alert می توانیم علاوه بر پاپ آپ ، نوتیفیکیشن هم اضافه کنیم ، امکان شخصی سازی هر دو وجود دارد .

به طور کلی 5 حالت اصلی یعنی success , error , warning , info , question را دارد .

صفحه اصلی HTML پاپ آپ و نوتیفیکیشن

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
  <script src="static/js/lib/cute-alert.js"></script>
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    <h2>دیالوگ باکس</h2>

    <button id="success">موفق</button>
    <button id="error">خطا</button>
    <button id="warning">هشدار</button>
    <button id="info">اطلاعات</button>
    <button id="question">سوالی</button>

    <hr>

    <h2>نوتیفیکیشن</h2>

    <button id="ts-success">موفق</button>
    <button id="ts-error">خطا</button>
    <button id="ts-warning">هشدار</button>
    <button id="ts-info">اطلاعات</button>


    
  </div>  
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


فایل app.js برای تنظیم کتابخانه

// دیالوگ باکس ها

const success = document.getElementById("success");
const error = document.getElementById("error");
const warning = document.getElementById("warning");
const info = document.getElementById("info");
const question = document.getElementById("question");

success.addEventListener("click", () => {
  cuteAlert({
    type: "success",
    title: "موفقیت آمیز",
    message: "این یک پیغام موفقیت آمیز است",
    buttonText: "باشه",
    closeStyle: "circle"
  })
});

error.addEventListener("click", () => {
  cuteAlert({
    type: "error",
    title: "خطا",
    message: "این یک پیغام خطا است",
    buttonText: "باشه",
    closeStyle: "circle"
  })
});

warning.addEventListener("click", () => {
  cuteAlert({
    type: "warning",
    title: "هشدار",
    message: "این یک پیغام هشدار است",
    buttonText: "باشه",
    closeStyle: "circle"
  })
});

info.addEventListener("click", () => {
  cuteAlert({
    type: "info",
    title: "اطلاعات",
    message: "این یک پیغام اطلاعات است",
    buttonText: "باشه",
    closeStyle: "circle"
  })
});

question.addEventListener("click", () => {
  cuteAlert({
    type: "question",
    title: "سوالی",
    message: "این یک پیغام سوالی است",
    confirmText: "حله",
    cancelText: "لغو",
    closeStyle: "circle"
  }).then((e) => {
    if (e == "confirm") alert("تایید شد");
    else alert("لغو شد")
  });
});


// نوتیفیکیشن ها

const ts_success = document.getElementById("ts-success");
const ts_error = document.getElementById("ts-error");
const ts_warning = document.getElementById("ts-warning");
const ts_info = document.getElementById("ts-info");

ts_success.addEventListener("click", () => {
  cuteToast({
    type: "success",
    message: "این یک نوتیفیکیشن موفقیت آمیز است",
    timer: "4500"
  })
});

ts_error.addEventListener("click", () => {
  cuteToast({
    type: "error",
    message: "این یک نوتیفیکیشن خطا است",
    timer: "4500"
  })
});

ts_warning.addEventListener("click", () => {
  cuteToast({
    type: "warning",
    message: "این یک نوتیفیکیشن هشدار است",
    timer: "4500"
  })
});

ts_info.addEventListener("click", () => {
  cuteToast({
    type: "info",
    message: "این یک نوتیفیکیشن اطلاعات است",
    timer: "4500"
  })
});


type: نوع پاپ آپ یا نوتیفیکیشن
title: عنوان
message: پیغام
buttonText: نوشته دکمه
closeStyle: شکل دکمه خروج
timer : زمان نمایش نوتیفیکیشن به میلی ثانیه

خروجی برنامه

ساخت popup و نوتیفیکیشن جاوا اسکریپت

دانلود برنامه پاپ آپ و نوتیفیکیشن وب

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. پارسا
  پارسا

  سلام به سوال من میخوام اون حالت نوتیفیکیشن وقتی که کاربری به سایت وارد میشه توی صفحه اصلی نشون داده بشه چه کدی باید قرار بدم ؟ ممنون میشم پاسخ بدید

  03 اسفند 1400 | 20:58:35
contact us