تبدیل عدد به حروف فارسی در جاوا اسکریپت ( JS )

تبدیل عدد به حروف فارسی در جاوا اسکریپت ( JS )

تبدیل عدد به حروف فارسی در جاوا اسکریپت – با کمک کتابخانه num2persian می توانیم اعداد را به حروف فارسی نمایش دهیم .

علاوه بر آن قابلیت پشتیبانی از اعداد منفی ، ممیز ، جدا شده با کاما را هم دارد .


طبق گفته توسعه دهنده این کتابخانه :

توانایی پردازش اعداد تا 66 رقم عدد صحیح و 11 رقم اعشار | دسیلیارد

افزودن کتابخانه به صفحه html

کتابخانه num2persian

<script src="static/js/lib/num2persian-min.js"></script>


نحوه کار کردن با کتابخانه num2persian

// using from global funtion
console.log(Num2persian(1398)); // یک هزار و سیصد و نود و هشت

// number prototype
console.log((1398).num2persian()); // یک هزار و سیصد و نود و هشت
console.log((1.398).num2persian()); // یک ممیز سیصد و نود و هشت هزارم
console.log((-13980).num2persian()); // منفی سیزده هزار و نهصد و هشتاد 

// string prototype
console.log("1,399".num2persian()); // یک هزار و سیصد و نود و هشت
console.log("1400".num2persian()); // یک هزار و چهارصد


دانلود برنامه تبدیل اعداد به حروف فارسی
gist مقاله

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us