کد نمایش تصویر شاخص مطلب در وردپرس

کد نمایش تصویر شاخص مطلب در وردپرس

نمایش تصویر شاخص وردپرس – تصویر مطلب یکی از مهم ترین بخش های پست یا برگه می باشده و معمولا در اندازه های کوچک ، متوسط ، نیمه متوسط ، بزرگ ، اندازه اصلی تصویر در پوشه uploads ذخیره می شوند .

اندازه تصاویر با توجه به کلیدواژه هایشان به شرح زیر می باشد :

thumbnail -> small 150 x 150
medium -> medium 300 x 300
medium_large -> Medium Large 768 x infinite
large -> Large 1024 x 1024
full -> original image


به طور کلی قالب وردپرس ویژگی تصویر شاخص برای پست ها را پشتیبانی نمی کند جهت پشتیبانی از آن کد زیر را در فایل functions.php اضافه نمایید .

function add_thumbnail_support(){
	add_theme_support( 'post-thumbnails' );
} 
add_action( 'after_setup_theme', 'add_thumbnail_support' );


نمایش تصویر شاخص مطلب وردپرس

کد زیر را می توانید در حلقه یا در فایل single.php استفاده نمایید .

ورودی های :
اول : اندازه تصویر ( کلیدواژه مثل medium یا اندازه به صورت array )
دوم : ویژگی ها المنت img در array ( مثل title و id )

the_post_thumbnail('full' , array("id" => "img-1" , "class" => "images", "title" => "super car"));

the_post_thumbnail(array(100 , 100), array("id" => "img-1" , "class" => "images", "title" => "super car"));


همچنین در صورتی که فقط می خواهید رشته المنت html را داخل متغیر ذخیره کنید کد زیر قابل استفاده است

get_the_post_thumbnail(null ,'full' , array("id" => "img-1" , "class" => "images", "title" => "super car"));


در صورتی که می خواهید فقط آدرس تصویر را داشته باشید از تابع زیر استفاده نمایید

get_the_post_thumbnail_url(null , 'medium');

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us