کد لینک پست در وردپرس

کد لینک پست در وردپرس

کد لینک ادامه وردپرس – با کمک get_the_permalink و the_permalink لینک پست مورد نظرمان را می توانیم نمایش دهیم که دکمه ادامه مطلب هم نامیده می شود .

get_the_permalink دارای 2 ورودی اختیاری می باشد 1 آیدی پست در صورتی که داخل حلقه نباشد 2 اینکه نام پست به صورت فرمت شده نمایش داده شود و لینک را return می کند .
the_permalink فقط آیدی ورودی آن است که اختیاری می باشد و لینک را echo می کند .

کد نمایش لینک مطلب

echo get_the_permalink();

یا

the_permalink();

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us