کد نمایش مطلب در وردپرس

کد نمایش مطلب در وردپرس

کد نمایش مطلب وردپرس – با کمک تابع get_the_content و the_content متن کامل پست را می توانیم نمایش دهیم البته چند ورودی دارد که در ادامه با آن آشنا می شویم .

تابع the_content دارای 2 ورودی اختیاری 1- عنوان برای زمانی که محتوای بیشتری وجود داشته باشد 2- خط نمایشی محتوای بیشتر

تابع get_the_content دارای 3 ورودی که ورودی 1 و 2 همان ورودی the_content می باشد سومین ورودی آیدی پست است و در صورتی که داخل حلقه باشد نیازی به وارد کردن آن نیست .

نمایش مطلب

the_content();

یا

echo get_the_content();

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us