چگونه با javascript ساعت آنالوگ اضافه کنیم ؟

چگونه با javascript ساعت آنالوگ اضافه کنیم ؟

ساعت آنالوگ javascript – یکی از پروژه های جالبی بود که خیلی وقت پیش قصد انجام آن را داشتم و با استفاده از کتابخانه ی CanvasClock می توانید یک ساعت آنالوگ با شکل و ظاهر های های مختلفی انتخاب کنید .

ساعت آنالوگی که قرار است آن را نمایش دهیم از ظاهر جذاب و شیکی برخوردار است ،
همچنین این کتابخانه هیچ وابستگی ندارد و تنها خود آن کافی است .

کار با کتابخانه CanvasClock

CanvasClock را اضافه کنید .

<script src="lib/canvas.clock.js"></script>


اکنون المنت canvas را اضافه کنید .
در صورت نیاز می توانید طول و ارتفاع را تغییر دهید برای کارایی بهتر ( طول ، عرض ) یکی باشد .

<canvas id="analog" width="200px" height="200px"></canvas>


حال ویژگی های ساعت آنالوگ را به صورت یک آبجکت ذخیره می کنیم :

const analog ={
       "indicate": true, // اینکه تقسیم کننده به صورت 5 تایی نمایش داده شود
       "indicate_color": "gray", // رنگ تقسیم کننده
       "dial1_color": "red", // رنگ عقربه ثانیه
       "dial2_color": "blue", // رنگ عقربه دقیقه 
       "dial3_color": "#FFC107", // رنگ عقربه ساعت
       "time_add": 1, // فرمت نمایش زمان
       "time_24h": true, // اینکه ساعت را به صورت 24 ساعته نمایش دهد
       "date_add":2, // فرمت نمایش تاریخ
       "date_add_color": "black", // رنگ نوشته تاریخ
       };


دسترسی به تگ canvas بر اساس آیدی که اختصاص دادیم یعنی analog و سپس ساخت بردار برای آن

const c = document.getElementById('analog');
   const ctxAnalog = c.getContext('2d');


در پایان نمایش ساعت با تابع clock_follow ، دقت داشته باشید ورودی اول مقداری که برای طول ، عرض canvas در نظر گرفتید و دوم بردار ها یعنی ctxAnalog و سوم یعنی ویژگی های ساعت آنالوگ

clock_follow(200,ctxAnalog,analog);


دموی پروژه ساعت آنالوگ :

دموی ساعت آنالوگ javascript
دموی ساعت آنالوگ javascript


دانلود پروژه ساعت آنالوگ

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us