نمایش زنده تایپ کاربر در جاوا اسکریپت

نمایش زنده تایپ کاربر در جاوا اسکریپت

نمایش زنده تایپ کاربر – در جاوا اسکریپت با رویداد keyup می توانیم به صورت زنده هر آنچه که کاربر تایپ می کند را به صورت زنده نمایش دهیم .

2 المنت اصلی این پروژه دارد :

 1. تگ input که کاربر در آن تایپ می کند
 2. تگ p که ورودی های کاربر را به صورت زنده نمایش می دهیم

ابتدا در فایل index.html تگ های زیر را اضافه کنید .

فایل index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - سورس کد</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    <h1>موارد تایپ شده توسط کاربر</h1>
    <p id="live-user-typing"></p>
    <textarea id="text-to-show" cols="30" rows="10" placeholder="در اینجا تایپ کنید"></textarea>

    
  </div>  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>


اسکریپت app.js

const liveUserTypingDOM = document.getElementById("live-user-typing");
const typeToShowDOM = document.getElementById("text-to-show");

typeToShowDOM.addEventListener("keyup" , function(event){
  liveUserTypingDOM.textContent = typeToShowDOM.value;
});


فایل main.css

#live-user-typing{
  font-weight: bold;
  background-color: #03a9f4;
  color: white;
  padding: 55px 15px;
}


دموی برنامه

نمایش زنده تایپ کاربر


دانلود برنامه نمایش زنده تایپ کاربر در جاوا اسکریپت

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us