کار با تابع explode در PHP ( تبدیل رشته به آرایه )

کار با تابع explode در PHP ( تبدیل رشته به آرایه )

کار با تابع explode در PHP – یک تابع کاربردی و در عین حال آسان ، با استفاده از آن می توانید رشته ها را آرایه به تقسیم کرده و در قالب یک آرایه ذخیره کنید .

این تابع دارای 3 ورودی است که ورودی :
1- رشته با چه کاراکتری تقسیم کند
2- رشته
3- محدودیت در تقسیم کردن ( اختیاری )

کار با تابع explode به صورت عملی

$str = "hello my name is arman";

$splitted_str = explode(' ', $str);

/*

0 => string 'hello' (length=5)
1 => string 'my' (length=2)
2 => string 'name' (length=4)
3 => string 'is' (length=2)
4 => string 'arman' (length=5)

*/


حال اگر برای آن محدودیت بگذاریم مثلا 2 تا ، فقط 2 تقسیم بندی انجام می دهد :

$splitted_str = explode(' ', $str, 2);

/*

0 => string 'hello' (length=5)
1 => string 'my name is arman' (length=16)

*/


همچنین اگر عدد 1- را به عنوان محدود کننده در نظر بگیریم تمامی تقسیم بندی را انجام می دهد به جز قسمت آخر :

$splitted_str = explode(' ', $str, -1);

/*

0 => string 'hello' (length=5)
1 => string 'my' (length=2)
2 => string 'name' (length=4)
3 => string 'is' (length=2)

*/

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us