تبدیل عدد به کاراکتر با javascript

تبدیل عدد به کاراکتر با javascript

تبدیل عدد به کاراکتر JS – کلاس String دارای متودی است به نام fromCharCode که به ما این امکان را می دهد

که با استفاده از عدد صحیح و طبق جدول ascii عدد را به کاراکتر تبدیل کنیم یا با چند عدد رشته ای را بسازیم .

متود fromCharCode دارای 1 ورودی می باشد :

  1. لیستی از اعداد که به کاراکتر تبدیل شود


سورس کد

const charList = [82,97,112,105,100,67,111,100,101];
const sentence = String.fromCharCode(...charList);

console.log(sentence); // RapidCode

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us