نمایش query string در جاوا اسکریپت مثل search=123

نمایش query string در جاوا اسکریپت مثل search=123

نمایش query string در JS – با کلاس URL آدرس فعلی مرورگر را گرفته سپس با searchParams تمامی کوئری استرینگ های آن را دریافت می کنیم .

جهت دریافت مقدار کوئری می توانیم نام آن را وارد کرده و به مقدار دسترسی پیدا کنیم .

جهت یادگیری بیشتری می توانید از سورس کد زیر استفاده نمایید .

سورس کد

// location.href -> index.html?username=arman&uid=1200
const params = new URL(document.location.href).searchParams;
console.log(params.get("username")); // arman
console.log(params.get("uid")); // 1200

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us