تبدیل کاراکتر به عدد در JS کد های ( ascii )

تبدیل کاراکتر به عدد در JS کد های ( ascii )

کاراکتر به عدد با JS – با کمک متود charCodeAt می توانیم در یک رشته یا کاراکتر ایندکس char مورد نظر خود را وارد کنیم و کد اسکی یا همان عدد صحیح را دریافت کنیم .

ابتدا رشته را در یک متغیر ذخیره می کنید و سپس با charCodeAt عدد آن را به دست می آورید .

می توانید از نمونه سورس کد پایین استفاده نمایید .

سورس کد

const character = "a";
const codeCharacter = character.charCodeAt(0);
console.log(codeCharacter); // 97

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us