جدا کردن نوشته فارسی از متن با PHP

جدا کردن نوشته فارسی از متن با PHP

جدا کردن نوشته فارسی PHP – فرض را بر این بگیرید که نوشته ای را داریم مثل : “hello my سلام دوستان من friends”

با کمک این آموزش نوشته سلام دوستان من را جدا کرده و نمایش می دهیم .

با تابع preg_replace الگوی RegEX خود را وارد کرد و هر کاراکتری که فارسی نباشد از رشته پاک شده و فقط کاراکتر های فارسی باقی می ماند .

اسکریپت فیلتر رشته فارسی

<?php

function filter_strings($text){
    $pattern = '/[^(ا|آ|ب|پ|ت|ث|ج|چ|ح|خ|د|ذ|ر|ز|ژ|س|ش|ص|ض|ط|ظ|ع|غ|ف|ق|ک|گ|ل|م|ن|و|ه|ی)]/mi';
    $str = preg_replace($pattern, " " ,$text);
    $str = preg_replace('/\s{2,}/mi', " " ,$str);
    return $str;
}

$text = 'درود to بر همه ی friends دوستان programmer برنامه نویس';
$text = filter_strings($text);

echo $text; // درود بر همه ی دوستان برنامه نویس

?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us