خواندن Json در PHP

خواندن Json در PHP

خواندن Json در PHP – با استفاده از تابع json_decode می توانید فرمت json را به آرایه PHP تبدیل کنید و از اطلاعات استخراج شده استفاده کنید .

این تابع دارای 4 ورودی است :

1- رشته JSON
2- اینکه آبجکت ها به صورت آرایه باشد یا خیر
3- عمق آبجکت های تو در تو ( پیشفرض 512 )
4- json بر اساس چه استانداردی استخراج شود .
بیشتر تمرکز ما بر روی 2 ورودی اول است .

کار با تابع json_decode

$json = '{"username":"sam2on","fullname":"sam patterson","extraInfo":["2000","october","29"]}';

$_array = json_decode($json , true);

echo $_array['extraInfo'][0];


در صورتی که در خط سوم ورودی دوم را به false تغییر دهیم باید خط 5 را به

$_array->extraInfo[0]

تغییر دهیم .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us