خروجی Json در PHP

خروجی Json در PHP

خروجی Json در PHP – با تابع json_encode می توانید آرایه های PHP را به JSON تبدیل کرده و از آن در زبان های دیگر به صورت dynamic استفاده کنید .

این تابع دارای 3 ورودی است :
1- آرایه ای که می خواهید به Json تبدیل شود
2- اینکه آرایه های بر اساس چه استانداردی تبدیل شوند
3- حداکثر عمق آرایه های تو در تو ( پیشفرض 512 ) برای تبدیل به JSON

کار با تابع json_encode

ابتدا با استفاده از تابع header مکانیزمی را تعریف می کنیم که
1- دسترسی از تمامی دیگر دامنه ها به هاست مان را باز می گذاریم .
2- دسترسی ها را برای تمامی http request ها باز می گذاریم .
3- خروجی داده ها قرار است json باشد

سپس آرایه را با تابع json_encode تبدیل به json می کنیم و در آخر آن را نمایش می دهیم .

header("Access-Control-Allow-Origin: *");
header("Access-Control-Allow-Methods: *");
header("Content-Type: application/json");


$list_to_json = array('username' => 'sam2on' , 'fullname' => 'sam patterson' , 'extraInfo' => array('2000' , 'october' , '29'));

$json_list = json_encode($list_to_json);

echo $json_list;

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

  1. شایان نماینده
    شایان نماینده

    خدا خیرتون بده کارمو حل کردید دمتون گرم

    11 اردیبهشت 1400 | 15:20:53
contact us