ارسال اطلاعات JSON به سرور PHP

ارسال اطلاعات JSON به سرور PHP

ارسال اطلاعات JSON – این آموزش را می توان یک Rest Api ساده دانست و به شما در درک آن کمک خواهد کرد .

البته Rest Api با دیتابیس تعامل دارد اما برای اینکه راحت تر این آموزش را دنبال کنید با file system ها کار را پیش می بریم .

برای شروع کار نیاز به افزونه Advanced REST client دارید که برای مرورگر کروم قابل دانلود است .

آماده سازی PHP برای دریافت درخواست و پاسخ

if(isset($_POST['data'])){
$json = $_POST['data'];

$root_path = $_SERVER['CONTEXT_DOCUMENT_ROOT'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];
$file_name = "data.json";

$handle = fopen($root_path . $file_name , 'w');
fwrite($handle, $json);
echo('{"message" : "data successfully received" , "status" : "1"}');
}else{
	die('{"message" : "send Valid data !" , "status" : "0"}');
}

در کد بالا بررسی می کنیم که آیا اطلاعاتی با نام data ارسال گردیده یا خیر؟
اگر شامل اطلاعات بود اطلاعات فرستاده شده را در فایلی با نام data.json ذخیره کند .
در غیر اینصورت پیغام دهد که اطلاعات معتبر ارسال شود .

بررسی برنامه با Advanced REST client

تنظیم method

ابتدا method را بر روی Post تنظیم کنید و سپس آدرس http که برنامه خود را ذخیره کرده اید را وارد نمایید .

تنظیم متود و آدرس برای برنامه Rest Api

تنظیم Header

در بخش Headers روی Add Header کلیک کرده و در فیلد
Header name مقدار Content-Type
Header value مقدار application/x-www-form-urlencoded

تنظیم Header برای برنامه Rest Api


تنظیم Body

در بخش روی دکمه Add Form Parameter کلیک کرده :

parameter name را data
parameter value را یک داده معتبر json یا می توانید از داده زیر استفاده کنید :

{"username":"sam2on","fullname":"sam patterson","extraInfo":["2000","october","29"]}
تنظیم Body برای برنامه Rest Api


در آخر روی دکمه Send کلیک کنید .

نتیجه ای که دریافت می کنید باید همانند زیر باشد :

response برای برنامه Rest Api

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us