حلقه تو در تو آبجکت و آرایه در جاوا اسکریپت ( loop through object js )

حلقه تو در تو آبجکت و آرایه در جاوا اسکریپت ( loop through object js )

حلقه تو در تو آبجکت و array در جاوا اسکریپت – گاهی اوقات پیش می آید که بخواهیم در تمامی اعضای یک آرایه و Object چرخش داشته باشیم

با استفاده از این آموزش می توانیم یاد بگیریم که چگونه از این تکنیک استفاده کنیم .

در پایین تکه کدی را مشاهده می کنید که مشخصات یک شخص به همراه فرزندانش را دارد و میخواهیم در تمامی اجزای آن چرخش داشته باشیم .

کد چرخش در تمامی اجزای آرایه و آبجکت

let loopBreak = false;

function loopThroughObjects(objectList, callback) {
 if (typeof objectList === "object" && objectList != null) {
  const keys = Object.keys(objectList);
  for (const key of keys) {
   if (loopBreak) return;
   const mElement = objectList[key]
   callback(mElement);
  }
 }
}

function indexerObjects(element) {

 if (typeof element === "object" && element != null) {
  loopThroughObjects(element, indexerObjects);
 } else {

  if (element === "other") {
   loopBreak = true;
   return;
  }
  console.log(element);
 }
}

const mData = [
 {
  name: "pezhman",
  age: 25,
  child: [
   {
    name: "mozhgan",
    age: 8,
    child: []
   }
  ]
 },
 {
  name: "paniz",
  age: 23,
  child: [
   {
    name: "khosro",
    age: 6,
    child: []
   }
  ]
 },
 {
  name: "other"
 }
];

loopThroughObjects(mData, indexerObjects);

/*

pezhman
25
mozhgan
8
paniz
23
khosro
6

*/

loop in loop object javascript

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us