کم کردن (تفریق) یک آرایه از آرایه دیگر در PHP

کم کردن (تفریق) یک آرایه از آرایه دیگر در PHP

تفریق آرایه PHP – شاید برایتان این سوال پیش می آید که چگونه می توان 1 آرایه را از 1 آرایه دیگر کم یا کسر کنیم . برای همین موضوع می توانیم از تابعی با نام array_diff استفاده کنیم .

دقت داشته باشید که این تابع تفاوت اعضا آرایه را برمی گرداند و با همین ویژگی می توانیم کسر آرایه را هم انجام دهیم .

کد زیر کسر آرایه را انجام می دهد توجه داشته باشید آرایه بزرگ تر باید ورودی اول باشد .

$data1 = ["a" , "b" , "c"];
$data2 = ["c"];
$res = array_diff($data1, $data2);

print_r($res);
/*
Array
(
    [0] => a
    [1] => b
)
*/

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us