کار با referer در php و لاراول ( کاربر از کدام آدرس وارد سایت شده )

کار با referer در php و لاراول ( کاربر از کدام آدرس وارد سایت شده )

referer در php و لاراول – با کمک این ویژگی header می توانیم موقعیت قبلی که کاربر در آن حضور داشته است را تشخیص دهیم .
به عنوان مثال کاربر از آدرس example.com/home وارد example.com/cart شده باشد با این ویژگی می توانیم

مقدار example.com/home را دریافت کنیم که موقعیت قبلی کاربر بوده است .

توجه داشته باشید که مقدار referer همیشه پاس داده نمی شود پس زیاد به این ویژگی متکی نباشید .


در PHP

echo $_SERVER['HTTP_REFERER '];


در لاراول

echo request()->headers->get('referer');


ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us