فرق بین put و patch در http request ها

فرق بین put و patch در http request ها

فرق put و patch – این 2 متود تشابه زیادی با یکدیگر دارند . اما تفاوت اصلی این 2 متود در این است که هر دو اطلاعات را بروزرسانی می کنند .

اما put کل اطلاعات را بروزرسانی می کند .
در حالی که patch بخشی از اطلاعات را بروزرسانی می کند .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us