اجرا کد های php در زمان مشخص ( cron job و setinterval)

اجرا کد های php در زمان مشخص ( cron job و setinterval)

php در زمان مشخص – با استفاده از cron job این امکان را خواهیم داشت که اسکریپت php را در زمان مشخص اجرا کنیم .

البته cron job ها را در این آموزش به 2 روش پیاده سازی می کنیم :

  1. با Cpanel
  2. با وب سایت cron-job.org


ویدیوی اجرا کد های php در زمان مشخص


در صورتی که بخواهیم از interval استفاده کنیم می توانیم از تکه کد زیر استفاده کنیم .

<?php
// usleep(2000000); // 2 seconds

$i = 1;

while(true){
	
	sleep(2);
	print("Check {$i} \n");
	$i++;
	
}

?>

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us