ایجاد (create) جدول MYSQL با PHP

ایجاد (create) جدول MYSQL با PHP

جدول MYSQL با PHP – با استفاده از این آموزش می توانید بدون نیاز به وارد شدن به phpmyadmin جدولی با فیلد های مختلف در mysql ایجاد کنید .

پیش نیاز این آموزش توانایی استفاده از کلاس mysqli است که در آموزش ایجاد پایگاه داده MYSQL با PHP نکات لازم گفته شده است .

در صورتی که توانایی کار با آن را بلد باشید می توانید ایجاد جدول MYSQL با PHP را به راحتی انجام دهید .

کد کامل ایجاد جدول MYSQL با PHP

در بخش demo_db نام پایگاه داده و my_tbl نام جدول مورد نظر خود را وارد کنید .

$mysqli = new mysqli("localhost", "root", "", "demo_db");
if ($mysqli->connect_error) {
	die("MYSQL ISSUE : " . $mysqli->connect_error);
}

$query = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `my_tbl` (
      `id` int(30) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
      `content` varchar(1800) COLLATE utf8_general_ci NOT NULL,
      `checked` varchar(50) COLLATE utf8_general_ci DEFAULT 'NO',
      `dateRegister` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
      PRIMARY KEY (`id`))";

$is_created = 0;

if ($mysqli->query($query)) {
	$is_created = $mysqli->warning_count == 0 ? 1 : 0;
}

$mysqli->close();

echo $is_created ? "Table Created !" : "Unable to create Table maybe ( already exist )";

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us