چگونه در نوشته جستجو کنیم تابع strpos در PHP

چگونه در نوشته جستجو کنیم تابع strpos در PHP

جستجو در نوشته با strpos – با کمک این تابع می توانیم در نوشته هایی که می خواهیم جستجو کرده و متن یا کلمه مورد نظر مان را پیدا کنیم .


این تابع دارای 3 ورودی است :
1- محتوایی که در آن جستجو شود
2- رشته ای که می خواهید در محتوا جستجو شود
3- از چه index به بعد جستجو شود


جستجو در نوشته با strpos

این تابع در صورت پیدا کردن کلمه چستجو شده index آن را به شما بر می گرداند . مثل :

$text = "abc abb";

$res = strpos($text , 'a'); // 0


دقت داشته باشید که حتما از === برای مقایسه استفاده کنید در صورتی که مثل کد بالا عدد 0 برگردانده شود و به شکل زیر مقایسه شود : نتیجه اشتباه بر می گرداند .

echo $res==false ? 'was not found' : "was found in index $res";


پس کد صحیح برای مقایسه می شود :

echo $res===false ? 'was not found' : "was found in index $res";

به همراه ===


استفاده از ورودی سوم

$res = strpos($text , 'a' , 1); // 4


نتیجه تابع در صورتی که پیدا نشود

نتیجه از نوع داده bool است که false برمی گرداند .

$res = strpos($text , 'x'); // false


این تابع case sensitive است !

کد پایین نشان دهنده این است که تابع به حروف بزرگ و کوچک حساس است .

$res = strpos($text , 'A'); // false

برای حل این مشکل می توانید از تابع strtolower که حروف را به کوچک بر می گرداند استفاده کنید در صورت نیاز می توانید در ورودی اول هم از این تابع استفاده کنید .

$res = strpos($text , strtolower('A')); // 0

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us