تابع str_split تقسیم کردن نوشته در PHP

تابع str_split تقسیم کردن نوشته در PHP

تابع str_split تقسیم کردن نوشته ، تکه کردن نوشته – این تابع رشته ای را دریافت کرده و آن را در قالب یک آرایه برمی گرداند . تبدیل رشته به آرایه .

تابع دارای 2 ورودی است ورودی اول اجباری است :

1- رشته ای که می خواهید تبدیل کند
2- تعداد هر کاراکتر در آرایه ( پیشفرض 1 )تابع str_split تقسیم کردن نوشته

در صورتی که ورودی 2 را ندهیم ، هر کاراکتر یک آرایه :

$text = "rapidcode.ir";
$str_list = str_split($text);
/*

array (size=12)
 0 => string 'r' (length=1)
 1 => string 'a' (length=1)
 2 => string 'p' (length=1)
 3 => string 'i' (length=1)
 4 => string 'd' (length=1)
 5 => string 'c' (length=1)
 6 => string 'o' (length=1)
 7 => string 'd' (length=1)
 8 => string 'e' (length=1)
 9 => string '.' (length=1)
 10 => string 'i' (length=1)
 11 => string 'r' (length=1)

*/


در صورتی که ورودی دوم وارد شود :

مثلا اگر عدد 5 را وارد کنیم به ازای هر 5 کاراکتر یک آرایه در نظر می گیرد .

$text = "rapidcode.ir";
$str_list = str_split($text , 5);
/*

array (size=3)
 0 => string 'rapid' (length=5)
 1 => string 'code.' (length=5)
 2 => string 'ir' (length=2)

*/

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us

انجام انواع پروژه های وب


( فروشگاهی ، خبری ، رزرواسیون ، وردپرس ، حل مشکلات وردپرسی )

شماره تماس و واتساپ : 09398554859