آموزش ساخت موزیک پلیر حرفه ای در جاوا اسکریپت

آموزش ساخت موزیک پلیر حرفه ای در جاوا اسکریپت

ساخت موزیک پلیر حرفه ای با MediaElement.js – در این آموزش با کمک کتابخانه مدیا المنت یک audio player یا موزیک پلیر شیک و زیبا خواهیم ساخت .

از جمله ویژگی های آن می توان به :
پوستر آهنگ
نام آهنگ
نام خواننده
نام آلبوم اشاره کرد .


فایل index.html ساختار موزیک پلیر

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rapidcode.iR - CODE</title>
  <link rel="stylesheet" href="static/css/lib/mediaelementplayer.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="static/css/main.css">
</head>
<body>


  <div class="container">
    <a id="introduce" href="https://rapidcode.ir" target="_blank">رپید کد • کتابخانه مجازی برنامه نویسان</a>

    
    <audio id="player" data-song-name="House of the Rising Sun" data-singer="The Animals" data-album="XT" data-poster="https://ts2.tarafdari.com/contents/user6984/content-sound/3207122-56a6ca785f9b58b7d0e4a910.jpg" src="https://ts2.tarafdari.com/contents/user6984/content-sound/the_animals_-_the_house_of_the_rising_sun.mp3"></audio>

    
  </div>  <script src="static/js/lib/mediaelement-and-player.min.js"></script>
  <script src="static/js/lib/mediaelement-fa.js"></script>
  <script src="static/js/app.js"></script>
</body>
</html>فایل main.css استایل موزیک پلیر

.container{
  margin: 0 auto;
  width: 80%;
  text-align: center;
  direction: rtl;
}

#introduce{
  display: block;
  width: 100%;
  font-size: 35px;
  font-weight: bold;
  color: white;
  padding-bottom: 5px;
  background-color: #4CAF50;
  text-decoration: none;
  margin-bottom: 15px;
}


/* Page Style */

.mejs__mediaelement{
  background: linear-gradient(45deg, #2196F3, #CDDC39);
}

.mejs__container{
  margin-top: 45px;
  display: inline-block;
}

.wrapper-mejs-audio-details{
  width: 90%;
  margin: 0 auto;
  direction: ltr;
}

#mejs-poster-audio{
  width: 150px;
  height: 150px;
  border-radius: 50%;
  box-shadow: 0 0 8px #3a3a3a;
  margin-top: 13px;
  display: inline-block;
  object-fit: cover;
}

.audio-playing{
  animation: scaledownup 3s infinite
}

.song-details , .song-details table{
  display: inline-block;
}

.song-details{
  margin-right: 70px;
  margin-top: 60px;
  float: right;
}

.song-details table{
  direction: rtl;
}


@keyframes scaledownup {
  0%{
    transform: scale(0.95);
    box-shadow: 0 0 8px #f44336;
  }

  50%{
    transform: scale(1);
    box-shadow: 0 0 25px #bcbe34;
  }

  100%{
    transform: scale(0.95);
    box-shadow: 0 0 8px #3a3a3a;
  }
 }
فایل app.js تنظیم رفتار موزیک پلیر

mejs.i18n.language("fa")

var player = new MediaElementPlayer('player', {

  audioWidth : 700,
  audioHeight : 200,

  success: function(mediaElement, originalNode, instance) {
    console.info("شروع پخش");
    const mediaElementDOM = document.getElementsByClassName("mejs__mediaelement")[0];

    const poster = originalNode.getAttribute("data-poster");
    const singer = originalNode.getAttribute("data-singer");
    const songName = originalNode.getAttribute("data-song-name");
    const album = originalNode.getAttribute("data-album");

    let mediaElementHtml = mediaElementDOM.innerHTML;

    const songDetails = `<div class="song-details"><table><tbody><tr id="singer"><td>خواننده :</td><td>${singer}</td></tr><tr id="song-name"><td>نام آهنگ :</td><td>${songName}</td></tr><tr id="album-name"><td>نام آلبوم :</td><td>${album}</td></tr></tbody></table></div>`;

    mediaElementHtml = `<div class="wrapper-mejs-audio-details"><img id="mejs-poster-audio" src="${poster}">${songDetails}</div>` + mediaElementHtml;

    mediaElementDOM.innerHTML = mediaElementHtml;
    const thumbnailSongDOM = document.getElementById("mejs-poster-audio");
    

    mediaElement.addEventListener("playing" , function(){
      thumbnailSongDOM.classList.add("audio-playing");
    });

    mediaElement.addEventListener("pause" , function(){
      thumbnailSongDOM.classList.remove("audio-playing");
    });

  },
  
});تست music player

دانلود برنامه music player


همچنین اگر میخواهید video پلیر را سفارشی سازی کنید و بسازید با آموزش ویدیو پلیر حرفه ای با جاوا اسکریپت همراه باشید .

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

لیست نظرات

 1. سید علی
  سید علی

  دست شما درد نکنه خیلی کاربردی بود خیلی نکاتی که گفتید واقعا من نمیدونستم

  22 فروردین 1400 | 20:28:24
contact us