تشخیص کلید فشرده شده صفحه کلید در javascript

تشخیص کلید فشرده شده صفحه کلید در javascript

تشخیص کلید فشرده شده JAVASCRIPT – در این آموزش با رویداد keypress کار خواهیم کرد ، زمانی رخ می دهد که کاربر در فیلد input دکمه ای از صفحه کلید را وارد می کند .

این رویداد داده های را به ما می دهد که همچون :

 1. کاراکتر کلید فشرده شده
 2. کد ascii آن
 3. اینکه که آیا کلید Alt به همراه آن فشرده شده
 4. آیا کلید Ctrl به همراه آن فشرده شده
 5. آیا کلید Shift به همراه آن فشرده شده

سورس کد

ابتدا یک تگ input نوع text به صفحه html اضافه همانند تگ زیر :

<input type="text" name="username" id="username"></input>

و سپس استفاده از JS

const usernameINP = document.getElementById("username");

usernameINP.addEventListener("keypress", function(event){
  console.log(event.key); // Q
  console.log(event.keyCode); // 81
  console.log(event.altKey); // false
  console.log(event.ctrlKey); // false
  console.log(event.shiftKey); // true
})

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us