تابع ساخت کلمه رندوم ( تصادفی ) در جاوا اسکریپت

تابع ساخت کلمه رندوم ( تصادفی ) در جاوا اسکریپت

تابع ساخت کلمه رندوم جاوا اسکریپت – در این آموزش یاد خواهیم گرفت کلمه تصادفی با طول دلخواه ایجاد کنیم که برای ساخت شناسه / ID منحصر به کار مان می آید .

برای همین منظور از کد های ascii استفاده می کنیم و

آن ها را از 97 تا 122 که یعنی a-z می باشد را در محدود انتخاب مان داریم .


تابع ساخت کلمه تصادفی

function generateRandomCharacter(chrNumber = 5){
    let text = "";
    let randomInt = 0;
    let randomChar = '';
    let baseCharInt = 97;
    while(text.length < chrNumber){
      randomInt = Math.floor(Math.random() * 26) + baseCharInt;
      randomChar = String.fromCharCode(randomInt);
      text += randomChar;
    }

    return text;
}

console.log(generateRandomCharacter(10));

از آن جایی که برای هر کس کلمه ساخت شده تصادفی هست برای من کلمه :

msfmlljmho

خروجی داد .

ساخت رشته تصادفی با جاوا اسکریپت

ارسال نظر

جهت استفاده از کد حتما از تگ pre استفاده نمایید .

contact us