تاپیک وردپرس ( Wordpress ) - صفحه ی 19

تابع ووکامرسی wc_rand_hash ساخت داده هش شده تصادفی

تابع ووکامرسی wc_rand_hash ساخت داده هش شده تصادفی

تابع ووکامرسی wc_rand_hash – ساخت داده هش شده تصادفی Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 2.4.0 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_validate_request_arg – اعتبارسنجی مقدار داده شده بر اساس آرگومان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $value (mixed) 2- $request (WP_REST_Request) 3- $param (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع rest_sanitize_request_arg استاندارد سازی مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان

تابع rest_sanitize_request_arg استاندارد سازی مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_sanitize_request_arg – استاندارد سازی مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $value (mixed) 2- $request (WP_REST_Request) 3- $param (string)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_sanitize_boolean تبدیل مقدار  به نوع داده boolean

تابع ووکامرسی rest_sanitize_boolean تبدیل مقدار به نوع داده boolean

تابع ووکامرسی rest_sanitize_boolean – تبدیل مقدار به نوع داده boolean Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $value Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/vendor/wp-rest-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_parse_request_arg پردازش مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_parse_request_arg پردازش مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان

تابع ووکامرسی rest_parse_request_arg – پردازش مسیر آدرس داده شده بر اساس آرگومان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $value (mixed) 2- $request (WP_REST_Request) 3- $param (string) Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_ip_address – آیا ip آدرس داده شده معتبر است ؟ ( اعتبارسنجی آیپی آدرس ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $ipv4 (string) Returns –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_is_boolean آیا مقدار داده شده مشابه boolean است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_boolean آیا مقدار داده شده مشابه boolean است ؟

تابع ووکامرسی rest_is_boolean – آیا مقدار داده شده مشابه boolean است ؟ بر اساس == Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $maybe_bool Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی rest_get_server نمونه ای از REST server برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_get_server نمونه ای از REST server برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_get_server – نمونه ای از REST server برمی گرداند Syntax – سینتکس Returns – مقادیر بازگشتی (WP_REST_Server) REST server instance. Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
rest_authorization_required_code در صورت اعتبارسنجی اشتباه کد http برمی گرداند

rest_authorization_required_code در صورت اعتبارسنجی اشتباه کد http برمی گرداند

تابع ووکامرسی rest_authorization_required_code – در صورت اعتبارسنجی اشتباه کد http برمی گرداند Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/vendor/wp-rest-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی register_rest_field ثبت فیلد rest بر روی وردپرس

تابع ووکامرسی register_rest_field ثبت فیلد rest بر روی وردپرس

تابع ووکامرسی register_rest_field – ثبت فیلد rest بر روی وردپرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $object_type (string|array) 2- $attribute (string) 3- $args (array) Usage – نحوه

ادامه مطلب
contact us