تاپیک وردپرس ( Wordpress ) - صفحه ی 18

wc_rest_allowed_image_mime_types دریافت لیست فرمت تصاویر مجاز برای آپلود

wc_rest_allowed_image_mime_types دریافت لیست فرمت تصاویر مجاز برای آپلود

تابع ووکامرسی wc_rest_allowed_image_mime_types – دریافت لیست فرمت تصاویر مجاز برای آپلود توسط کاربران Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-rest-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items موجود کردن محصول پس از استرداد آن

تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items موجود کردن محصول پس از استرداد آن

تابع ووکامرسی wc_restock_refunded_items – موجود کردن محصول پس از استرداد آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $order (WC_Order) 2- $refunded_line_items (array) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
wc_reset_order_customer_id_on_deleted_user بازگردانی آیدی کاربر در زمان حذف

wc_reset_order_customer_id_on_deleted_user بازگردانی آیدی کاربر در زمان حذف

تابع ووکامرسی wc_reset_order_customer_id_on_deleted_user – بازگردانی آیدی کاربر در زمان حذف آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $user_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_reorder_terms ثبت ترم و تاکسونومی اختصاصی

تابع ووکامرسی wc_reorder_terms ثبت ترم و تاکسونومی اختصاصی

تابع ووکامرسی wc_reorder_terms – ثبت ترم و تاکسونومی اختصاصی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (5) 1- $the_term (int) 2- $next_id (int) 3- $taxonomy (string) 4- $index (int) 5-

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_register_widgets ثبت ویجت ( ابزارک ) جدید برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_register_widgets ثبت ویجت ( ابزارک ) جدید برای فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_register_widgets – ثبت ویجت ( ابزارک ) جدید برای فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-widget-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_register_order_type ثبت نوع سفارش جدید

تابع ووکامرسی wc_register_order_type ثبت نوع سفارش جدید

تابع ووکامرسی wc_register_order_type – ثبت نوع سفارش جدید برای فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $type (string) 2- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض

تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض

تابع ووکامرسی wc_register_default_log_handler – ثبت ذخیره کننده لاگ پیشفرض ثبت رویداد های مختلفی که در فروشگاه رخ می دهد . Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $handlers

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_refund_payment بازپرداخت هزینه محصول با کمک درگاه آنلاین

تابع ووکامرسی wc_refund_payment بازپرداخت هزینه محصول با کمک درگاه آنلاین

تابع ووکامرسی wc_refund_payment – بازپرداخت هزینه محصول با کمک درگاه آنلاین Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $order (WC_Order) 2- $amount (number) 3- $reason (string) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول بر اساس سفارش

تابع ووکامرسی wc_reduce_stock_levels کاهش موجودی محصول بر اساس سفارش

تابع ووکامرسی wc_reduce_stock_levels – کاهش موجودی محصول بر اساس سفارش Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $order_id (int|WC_Order) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-stock-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_recount_after_stock_change شمارش مجدد موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_recount_after_stock_change شمارش مجدد موجودی محصول

تابع ووکامرسی wc_recount_after_stock_change – شمارش مجدد موجودی محصول پس از تغییر موجودی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product_id (int) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
contact us