تاپیک وردپرس ( Wordpress ) - صفحه ی 20

تابع ووکامرسی register_api_field ثبت فیلد api جدید برای استفاده از REST API

تابع ووکامرسی register_api_field ثبت فیلد api جدید برای استفاده از REST API

تابع ووکامرسی register_api_field – ثبت فیلد api جدید برای استفاده از api های ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $object_type (array) 2- $attributes 3- $args Usage

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید

تابع ووکامرسی woocommerce_quantity_input – نمایش تعداد ورودی افزودن به سبد خرید Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $args (array) 2- $product (constant) 3- $echo (bool) Usage –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ

تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ

تابع ووکامرسی wc_query_string_form_fields – نمایش ورودی های مخفی کوئری استرینگ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $values (constant) 2- $exclude (array) 3- $current_key (string) 4- $return (bool)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_product_subcategories نمایش زیر دسته های محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_subcategories نمایش زیر دسته های محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_subcategories – نمایش زیر دسته های محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_start خروجی شروع حلقه محتوا محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_start خروجی شروع حلقه محتوا محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_start – خروجی شروع حلقه محتوا محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $echo (bool) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_end خروجی پایان حلقه محتوا محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_end خروجی پایان حلقه محتوا محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_loop_end – خروجی پایان حلقه محتوا محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $echo (bool) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_product_description_tab نمایش tab توضیحات محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_description_tab نمایش tab توضیحات محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_description_tab – نمایش tab توضیحات محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
woocommerce_product_archive_description توضیحات صفحه آرشیو محصولات

woocommerce_product_archive_description توضیحات صفحه آرشیو محصولات

تابع ووکامرسی woocommerce_product_archive_description – نمایش توضیحات صفحه آرشیو محصولات Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
woocommerce_product_additional_information_tab جزئیات اضافه tab محصول

woocommerce_product_additional_information_tab جزئیات اضافه tab محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_product_additional_information_tab – نمایش جزئیات اضافه tab محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
woocommerce_products_will_display محصولات فروشگاه به درستی نمایش داده می شود

woocommerce_products_will_display محصولات فروشگاه به درستی نمایش داده می شود

تابع ووکامرسی woocommerce_products_will_display – آیا محصولات به درستی نمایش داده می شود در فروشگاه ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه

ادامه مطلب
contact us