تاپیک وردپرس ( Wordpress ) - صفحه ی 22

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد

تابع ووکامرسی wc_product_force_unique_sku – اجبار به استفاده از sku منحصر به فرد Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $product_id (integer) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
wc_product_dropdown_categories نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown

wc_product_dropdown_categories نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown

تابع ووکامرسی wc_product_dropdown_categories – نمایش دسته بندی محصولات به صورت dropdown Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (4) 1- $args (array) 2- $deprecated_hierarchical (int) 3- $deprecated_show_uncategorized (int) 4- $deprecated_orderby

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_dimensions_enabled آیا گزینه ابعاد محصول فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_dimensions_enabled آیا گزینه ابعاد محصول فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_product_dimensions_enabled – آیا گزینه ابعاد محصول فعال است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-product-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_product_cat_class نمایش کلاس html برای دسته محصولات

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class نمایش کلاس html برای دسته محصولات

تابع ووکامرسی wc_product_cat_class – نمایش کلاس html برای دسته محصولات Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $class (string) 2- $category (null) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن

تابع wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن

تابع ووکامرسی wc_product_attribute_uasort_comparison نمایش محصولات بر اساس مقایسه آن مورد 1 و مورد 2 Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a 2- $b Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_products_rss_feed نمایش خوراک rss محصولات

تابع ووکامرسی wc_products_rss_feed نمایش خوراک rss محصولات

تابع ووکامرسی wc_products_rss_feed – نمایش خوراک rss محصولات Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title نمایش محصولات بر اساس عنوان

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title نمایش محصولات بر اساس عنوان

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_title – نمایش محصولات بر اساس عنوان Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_orderby_price نمایش محصولات از ارزان به گران قیمت

تابع wc_products_array_orderby_price نمایش محصولات از ارزان به گران قیمت

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_price – نمایش محصولات از ارزان به گران قیمت Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_orderby_modified نمایش محصولات براساس تاریخ ویرایش شده

تابع wc_products_array_orderby_modified نمایش محصولات براساس تاریخ ویرایش شده

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_modified – نمایش محصولات براساس تاریخ ویرایش شده Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع wc_products_array_orderby_menu_order نمایش محصولات بر اساس منوی آن

تابع wc_products_array_orderby_menu_order نمایش محصولات بر اساس منوی آن

تابع ووکامرسی wc_products_array_orderby_menu_order – نمایش محصولات بر اساس منوی آن Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $a (WC_Product) 2- $b (WC_Product) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
contact us