تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 7

تابع wc_update_200_subcat_display بروزرسانی زیر دسته های ووکامرس به نسخه 2

تابع wc_update_200_subcat_display بروزرسانی زیر دسته های ووکامرس به نسخه 2

تابع ووکامرسی wc_update_200_subcat_display – بروزرسانی زیر دسته های ووکامرس به نسخه 2 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع wc_update_200_permalinks بروزرسانی پیوند یکتا ووکامرس به نسخه 2

تابع wc_update_200_permalinks بروزرسانی پیوند یکتا ووکامرس به نسخه 2

تابع ووکامرسی wc_update_200_permalinks – بروزرسانی پیوند یکتا ووکامرس به نسخه 2 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_200_line_items بروزرسانی آیتم های ووکامرس به نسخه 2

تابع wc_update_200_line_items بروزرسانی آیتم های ووکامرس به نسخه 2

تابع ووکامرسی wc_update_200_line_items – بروزرسانی آیتم های ووکامرس به نسخه 2 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع wc_update_200_images بروزرسانی تصاویر ووکامرس به نسخه 2

تابع wc_update_200_images بروزرسانی تصاویر ووکامرس به نسخه 2

تابع ووکامرسی wc_update_200_images – بروزرسانی تصاویر ووکامرس به نسخه 2 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع wc_update_200_file_paths بروزرسانی مسیر فایل های ووکامرس به نسخه 2

تابع wc_update_200_file_paths بروزرسانی مسیر فایل های ووکامرس به نسخه 2

تابع ووکامرسی wc_update_200_file_paths – بروزرسانی مسیر فایل های ووکامرس به نسخه 2 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_update_200_db_version بروزرسانی دیتابیس ووکامرس به نسخه 2

تابع ووکامرسی wc_update_200_db_version بروزرسانی دیتابیس ووکامرس به نسخه 2

تابع ووکامرسی wc_update_200_db_version – بروزرسانی دیتابیس ووکامرس به نسخه 2 Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-update-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع woocommerce_template_single_title الگوی نمایش عنوان محصول فروشگاه

تابع woocommerce_template_single_title الگوی نمایش عنوان محصول فروشگاه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_title – الگوی نمایش عنوان محصول فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع woocommerce_template_single_sharing نمایش اشتراک گذاری محصول

تابع woocommerce_template_single_sharing نمایش اشتراک گذاری محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_sharing – نمایش اشتراک گذاری محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع woocommerce_template_single_rating نمایش rating در صفحه محصول

تابع woocommerce_template_single_rating نمایش rating در صفحه محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_rating – نمایش rating در صفحه محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع woocommerce_template_single_price نمایش و خروجی html قیمت محصول

تابع woocommerce_template_single_price نمایش و خروجی html قیمت محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_price – نمایش و خروجی html قیمت محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
contact us

انجام انواع پروژه های وب


( فروشگاهی ، خبری ، رزرواسیون ، وردپرس ، حل مشکلات وردپرسی )

شماره تماس و واتساپ : 09398554859