تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 8

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_meta نمایش اطلاعات اضافه محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_meta نمایش اطلاعات اضافه محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_meta – نمایش اطلاعات اضافه محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
تابع woocommerce_template_single_excerpt نمایش خلاصه توضیحات محصول

تابع woocommerce_template_single_excerpt نمایش خلاصه توضیحات محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_excerpt – نمایش خلاصه توضیحات محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه فعلی

ادامه مطلب
woocommerce_template_single_add_to_cart اجرا هوک افزودن به سبد خرید و اجرا

woocommerce_template_single_add_to_cart اجرا هوک افزودن به سبد خرید و اجرا

تابع ووکامرسی woocommerce_template_single_add_to_cart – اجرای هوک افزودن به سبد خرید و اجرای آن Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_rating نمایش میانگین رتبه دهی محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_rating نمایش میانگین رتبه دهی محصول

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_rating – نمایش میانگین رتبه دهی محصول Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
woocommerce_template_loop_product_title نمایش عنوان محصول در حلقه

woocommerce_template_loop_product_title نمایش عنوان محصول در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_product_title – نمایش عنوان محصول در حلقه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
woocommerce_template_loop_product_thumbnail تصویر شاخص محصول در حلقه

woocommerce_template_loop_product_thumbnail تصویر شاخص محصول در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_product_thumbnail – نمایش تصویر شاخص محصول در حلقه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع woocommerce_template_loop_product_link_open بستن تگ برای حلقه

تابع woocommerce_template_loop_product_link_open بستن تگ برای حلقه

تابع woocommerce_template_loop_product_link_open – بستن تگ برای حلقه محصولات فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع woocommerce_template_loop_product_link_close باز کردن تگ برای حلقه

تابع woocommerce_template_loop_product_link_close باز کردن تگ برای حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_product_link_close – باز کردن تگ برای حلقه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_price نمایش قیمت محصول در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_price نمایش قیمت محصول در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_price – نمایش قیمت محصول در حلقه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2 نسخه

ادامه مطلب
woocommerce_template_loop_category_title نمایش عنوان زیر دسته محصول در حلقه

woocommerce_template_loop_category_title نمایش عنوان زیر دسته محصول در حلقه

تابع ووکامرسی woocommerce_template_loop_category_title – نمایش عنوان زیر دسته های محصول در حلقه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $category Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف

ادامه مطلب
contact us