تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 48

تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_login_form نمایش فرم ورود برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_login_form نمایش فرم ورود برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_login_form – نمایش فرم ورود برای تسویه حساب Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه : 3.0.2

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_coupon_form نمایش فرم اعمال تخفیف

تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_coupon_form نمایش فرم اعمال تخفیف

تابع ووکامرسی woocommerce_checkout_coupon_form – نمایش فرم اعمال تخفیف بر روی سفارش Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع woocommerce_catalog_ordering نمایش گزینه های ترتیب نمایش محصولات

تابع woocommerce_catalog_ordering نمایش گزینه های ترتیب نمایش محصولات

تابع ووکامرسی woocommerce_catalog_ordering – نمایش گزینه های ترتیب نمایش محصولات فروشگاه Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-template-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
woocommerce_calc_shipping_backwards_compatibility آیا حمل و نقل فعال است

woocommerce_calc_shipping_backwards_compatibility آیا حمل و نقل فعال است

تابع ووکامرسی woocommerce_calc_shipping_backwards_compatibility – آیا حمل و نقل در فروشگاه ووکامرس فعال است از نسخه 2.6.0 به قبل Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $value Usage –

ادامه مطلب
wc_customer_has_capability بررسی امکانات انجام مشتری مثل افزودن سفارش و …

wc_customer_has_capability بررسی امکانات انجام مشتری مثل افزودن سفارش و …

تابع ووکامرسی wc_customer_has_capability – بررسی امکانات انجام مشتری مثل افزودن سفارش ، حذف سفارش ، افزودن کاربر و … Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $allcaps (array)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_customer_edit_account_url دریافت لینک ویرایش اطلاعات کاربری

تابع ووکامرسی wc_customer_edit_account_url دریافت لینک ویرایش اطلاعات کاربری

تابع ووکامرسی wc_customer_edit_account_url – دریافت لینک آدرس Url ویرایش اطلاعات کاربری مشتری Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-account-functions.php versions – نسخه ها از نسخه

ادامه مطلب
wc_customer_bought_product بررسی اینکه کاربر مورد نظر محصول را خریده

wc_customer_bought_product بررسی اینکه کاربر مورد نظر محصول را خریده

تابع ووکامرسی wc_customer_bought_product بررسی اینکه کاربر مورد نظر محصول را خریده بر اساس آیدی یا ایمیل کاربر Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $customer_email (string) 2- $user_id

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_create_refund ایجاد سفارش استرداد (refund) شده

تابع ووکامرسی wc_create_refund ایجاد سفارش استرداد (refund) شده

تابع ووکامرسی wc_create_refund – ایجاد سفارش استرداد (refund) شده یا مرجوعی محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_create_page ساخت صفحه جدید فروشگاهی

تابع ووکامرسی wc_create_page ساخت صفحه جدید فروشگاهی

تابع ووکامرسی wc_create_page – ساخت صفحه جدید فروشگاهی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (5) 1- $slug (mixed) 2- $option (string) 3- $page_title (string) 4- $page_content (string) 5- $post_parent

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_create_order ایجاد سفارش جدید فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_order ایجاد سفارش جدید فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_order – ایجاد سفارش یا order جدید فروشگاهی Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $args (array) Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-core-functions.php

ادامه مطلب
contact us