تاپیک توابع ووکامرس - صفحه ی 49

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه

تابع ووکامرسی wc_create_new_customer – افزودن مشتری یا کاربر جدید به فروشگاه Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (3) 1- $email (string) 2- $username (string) 3- $password (string) Returns –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_coupons_enabled بررسی اینکه کوپن ها فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_coupons_enabled بررسی اینکه کوپن ها فعال است ؟

تابع ووکامرسی wc_coupons_enabled – بررسی اینکه کوپن ها فعال است ؟ Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-coupon-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_clear_term_product_ids پاکسازی term شناسه محصول

تابع ووکامرسی wc_clear_term_product_ids پاکسازی term شناسه محصول

تابع ووکامرسی wc_clear_term_product_ids – پاکسازی و حذف term شناسه محصول Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (6) 1- $object_id (int) 2- $terms (array) 3- $tt_ids (array) 4- $taxonomy (string)

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_clear_notices حذف و پاک کردن تمامی هشدار (اعلان)

تابع ووکامرسی wc_clear_notices حذف و پاک کردن تمامی هشدار (اعلان)

تابع ووکامرسی wc_clear_notices – حذف و پاک کردن تمامی هشدار ها ، اعلان و یا خطا ها Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-notice-functions.php versions

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_clear_cart_after_payment خالی کردن سبد خرید بعد از پرداخت

تابع ووکامرسی wc_clear_cart_after_payment خالی کردن سبد خرید بعد از پرداخت

تابع ووکامرسی wc_clear_cart_after_payment – خالی کردن سبد خرید بعد از پرداخت Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-cart-functions.php versions – نسخه ها از نسخه :

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_clean تبدیل رشته به محتوای تمیز ( غیر html )

تابع ووکامرسی wc_clean تبدیل رشته به محتوای تمیز ( غیر html )

تابع ووکامرسی wc_clean – تبدیل رشته به محتوای تمیز ( غیر html ) Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $var (string|array) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
wc_check_if_attribute_name_is_reserved بررسی اینکه آیا نام ویژگی رزرو شده است ؟

wc_check_if_attribute_name_is_reserved بررسی اینکه آیا نام ویژگی رزرو شده است ؟

تابع ووکامرسی wc_check_if_attribute_name_is_reserved – بررسی اینکه آیا نام ویژگی رزرو شده است ؟ Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (1) 1- $attribute_name (string) Usage – نحوه استفاده Defined –

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https بررسی https فروشگاه برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https بررسی https فروشگاه برای تسویه حساب

تابع ووکامرسی wc_checkout_is_https – بررسی اینکه فروشگاه برای تسویه حساب می تواند از https یا SSL استفاده کند Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-conditional-functions.php

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_change_term_counts تغییر شمارش محصول در دسته و تگ

تابع ووکامرسی wc_change_term_counts تغییر شمارش محصول در دسته و تگ

تابع ووکامرسی wc_change_term_counts – تغییر شمارش محصول در دسته و تگ ووکامرس Syntax – سینتکس Parameters – پارامتر ها (2) 1- $terms (array) 2- $taxonomies (string|array) Usage – نحوه استفاده

ادامه مطلب
تابع ووکامرسی wc_cart_totals_taxes_total_html نمایش html جمع کل مالیات سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_taxes_total_html نمایش html جمع کل مالیات سفارش

تابع ووکامرسی wc_cart_totals_taxes_total_html – نمایش کد html جمع کل مالیات ( taxes ) سفارش Syntax – سینتکس Usage – نحوه استفاده Defined – محل تعریف /includes/wc-cart-functions.php versions – نسخه ها

ادامه مطلب
contact us